Projekti QATEK organizon konferencën e hulumtimeve në arsim

11 Qershor, 2021

Në kuadër të projektit QATEK, më datën 10-11 Qershor në formë online. Nga rreth 100 propozime për propozime u përzgjodhën afër 60 prej tyre për t’u prezantuar. Folësit krysor janë nga Kosova, Sllovenia, Estonia dhe Italia. Konferenca synon avancimin e debatit rreth hulumtimeve shkencore në edukim dhe synon ta vendos organizimin e konferencës si konferencë e rregullt vjetore.