Projekti HERAS Plus organizon tre sesione informuese lidhur me thirrjet e hapura për aplikim

16 Dhjetor, 2020

Projekti HERAS Plus ka hapur tre thirrje për aplikime: Partneritet Programore, Grantet për Kërkime Shkencore dhe Bursat për PhD dhe PostDoc.

Me këtë rast projekti HERAS Plus organizon tre sesione informuese përmes platformës ZOOM. Këto sesione informuese do të japin informacione përmbledhëse mbi objektivat, rezultatet e pritura, metodologjinë, kriteret e pranueshmërisë, procedurën e përzgjedhjes dhe informacione të tjera të nevojshme. Është e rëndësishme të ceket që prezentimi i thirrjeve si dhe përgjigjiet për secilën pyetje do të jipen nga kolegët tanë austriak në gjuhën angleze.

Më poshtë gjeni informatat teknike/logjistike për secilën nga këto sesione:

  1. Sesioni i parë: Bursat për PhD dhe PostDoc18 Dhjetor 2020, ora 10.30 (bashkangjitur agjendën dhe ZOOM linkun)
  1. Sesioni i dytë: Partneritet Programore21 Dhjetor 2020, ora 10.30 (bashkagjitur agjendën dhe ZOOM linkun)
  1. Sesioni i tretë: Grantet për Kërkime Shkencore23 Dhjetor 2020, ora 09.50 (bashkangjitur agjendën dhe ZOOM linkun)