Projekt-Rregullore

22 Shkurt, 2019

Të nderuar,

Projekt-Rregullorja  për zgjedhjen e personelit akademik në universitetin“Kadri Zeka” në Gjilan, publikohet që të jetë në diskutim publik; çdo staf akademik është i thirrur të jap komente dhe vërejtje, deri të hënën, 25 shkurt, në orën 9:00.

Më poshtë keni rregulloren.

RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN“KADRI ZEKA” NË GJILAN