Prezantim i suksesshëm i UKZ-së në Konferencën Cloud Computing 2017 (IEEE) në Londër në Mbretërinë e Bashkuar

20 Korrik, 2017

Nga data 18-20 korrik 2017, në Londër të Mbretërisë së Bashkuar është mbajtur Konferenca Cloud Computing 2017 e sponzoruar nga IEEE. Në këtë konferencë prezantuan me sukses edhe stafi ynë akademik: Ligj. Lindita Nebiu Hyseni, PhDc dhe Ass. Aferdita Ibrahimi, PhDc. Ato prezantuan punimin me titull “Comparison of the Cloud Computing Platforms Provided by Amazon and Google” Punimi u përcjell me komente pozitive nga kryetarja e konferencës znj. Helen Mitchel dhe pjesëmarrësit tjerë te pranishëm.

2 3