Njoftim/Projektligji për arsimin e lartë-diskutimi publik!

11 Maj, 2018

Të nderuar,

Në pajtim me  Nenin 7  të  Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës  Nr. 09/2011, më poshtë gjeni për konsultim paraprak “Projektligjin për arsimin e lartë” (PAL).

Kërkojmë nga ju, që brenda afatit  15 ditë pune, të përcaktuar me Rregulloren në fjalë të dërgoni komentet e juaja lidhur me këtë PAL. 

Vërejtjet, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në këtë adresë: [email protected].

PAL final 17 prill- ISNIU-7-3-2018, 30 mars 2018-17 prill 2018-lektura20prill