Njoftim tek Prof. Fejzulla Berisha

3 Janar, 2018

Njoftohen studentet e F.Juridik të UKZ-Gjilan,të cilet i degjojnë leksionet-ligjeratat në lëndën:Fillet  e së drejtës/Hyrje në të drejtën,te Prof.Dr.Asoc.Fejzulla Berisha,se kollokviumi i dytë ne kët lëndë,mbahët me datë 9 Janar 2018.

 

Për të Ju nënshtruar kollokviumit të dytë,kanë të drejtë, të gjithë ata student,të cilet e kan kaluar kollokviumin e parë.

 

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA