Njoftim tek Prof. Fejzulla Berisha

3 Janar, 2018

Njoftohen studentet e F.Eknomik te UKZ-Gjilan,të cilet i degjojnë leksionet-ligjeratat në lëndën:E drejtë biznesore,te Prof.Dr.Asoc.Fejzulla Berisha,se kollokviumi i dytë ne kët lëndë,mbahët me datë 12 Janar 2018.

Për të Ju nënshtruar kollokviumit të dytë,kanë të drejtë të gjithë ata student,të cilet e kan kaluar kollokviumin e parë.

 

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA