Njoftim-rinjoftim nga  lënda:Fillet e se drejtës/Hyrje në të drejtën

18 Nëntor, 2018
Njoftohën studentet e vitit të parë të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan, te cilët i  ndegjojnë leksionet-ligjeratat në lendën:Fillet e se drejtës/Hyrje në të drejtën, se kollokviumi i parë për lëndën peratëse do të mbahët me datën 19 Nëntor 2018.Studentet të i permbahen  orarit si në vijim:
Grupi A.-  ora 11-12.. vijojnë mbajtjën e kollokfiumit,  emrat e të cilëve fillojnë me shkronjat: A,B,C,ç D,Dh.
Grupi B.- ora 12-13,vijojë mbajtjën e kollokfiumit,emrat e të cilëve fillojnë me shkronjat:E,F,G,Gj,K.L.LL,M,N,O dhe
 Grupi C– ora 13.-14,vijojnë mbajtjën e kollokfiumit, emrat e te cilëve fillojnë me shkronjat: P Q,R,RR,S,SH,T,TH,U,V,X,XH,Y,Z dhe  ZH.
Me respekt:Pedagogu i lëndës:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA