Njoftim për vazhdimin e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror dhe paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor

15 Janar, 2022

Njoftohen studentët e nivelit  të studimeve Bachelor  se është vazhduar afati për regjistrimin e semestrit dimëror, për vitin akademik 2021/2022 deri më datë 19.01.2022

Gjithashtu njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik, Juridik dhe Shkenca Aplikative se mund të bëjnë paraqitjen e provimeve në Afatin e Janarit 2022 deri me dt 19.01.20022 ora 23:59

 

Suksese të gjithë studentëve!