Njoftim për tërheqjen e diplomës – Programi QLSHD

5 Maj, 2022

Njoftohen studentët e nivelit master, programi: Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike, të cilët kanë diplomuar deri me dt. 31.12.2021 se diplomat janë të gatshme dhe mund te bëjnë tërheqjen e tyre ne Zyrën e Diplomave të Universitetit Publik “ Kadri Zeka” Gjilan.

Me respekt,
Zyra e Diplomave