Njoftim për studentët përfitues të bursës për Vitin Akademik 2019/2020

19 Dhjetor, 2019

Njoftohen të gjithë studentët përfitues të bursave universitare për vitin akademik 2019/2020 se të premten më 20.12.2019, nga ora 09:00 deri në orën 15:00, duhet të shkojnë në Zyrën e Financave për të nënshkruar kontratat për marrje të bursës.

Studentët përfitues të bursës universitare janë të obliguar që të sjellin letërnjoftimin në kopje fizike dhe kartelën e bankës me numër të xhirollogarisë po ashtu në kopje.