Njoftim per studentet e transferuar ne Universitetin “Kadri Zeka” ne Fakultetin e Edukimit

17 Nëntor, 2017

Ne baze te kerkesave pe rtransferim ne Universitetin “Kadri Zeka” shpallim njoftimin per studentet e transferuar ne Universitetin “Kadri Zeka” ne Fakultetin e Edukimit.

Njoftim per transfere

Shkarko