Njoftim për studentet e studimeve pasdiplomike te programit master: Qeverisja lokale dhe shoqeria demokratike

3 Janar, 2018

Njoftohen studentet e studimeve pasdiplomike te  programit:Qeverisja lokale dhe shoqeria demokratike te UKZ-Gjilan,U.Prizrenit  dhe UNHZ-Peje,te cilet i kan  per obligim per te i punuar punimet per prezantim,te Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA,se keto punime ne permbajtje,duhet te ken karakter hulumtues,duke u leshuar ne raste te praktikes se pergjithshme shoqrore.Paraqitjet-prezantimet e para fillojne me date 12.Janar 18,per te perfunduar ne fund te semestrit perkates!

Suksese ne punen hulumtuese!

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA