Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”

16 Shtator, 2019

Njoftohen te gjithe studentet e interesuar se kerkesat per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan mund t`i parashtrojne nga data 16.09.2019 deri me 20.09.2019.

Mënyra e aplikimit për transfer në UKZ është kjo:

  • Kliko në linkun smu.uni-gjilan.net
  • Kliko në menynë Tjera dhe në nënmenynë Aplikimi per Transfer/Index
  • Plotësoni fushat e kërkuara në aplikacion