Njoftim per studente te vitit te I-re ne Fakultetin Ekonomik

7 Prill, 2019

Njoftohen studentet e vitit te I-re se kollokviumi ne lenden EKONOMIA E KOSOVES DHE BE mbahet te hanen me 8 prill 2019 sipas orarit te meposhtem:

– ora 14:30 per drejtimin MENAXHMENT; dhe

– ora 15:30 per drejtimin BANKA, FINANCA, KONTABILITET dhe drejtimin MARKETING.