Mundësi aplikimi në projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Përkrahja e Agrobizneseve në regjionin e Gjilanit”

23 Prill, 2015

Njoftojmë të gjithë  studentët e Universitetit “Kadri Zeka” të interesuar në Komunën e Gjilanit, që projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Përkrahja e Agrobizneseve në regjionin e Gjilanit” ofron mundësi aplikimi për punë praktik në sferat si në vijim:

Shiko dokumentet e bashkangjitura më poshtë.