Njoftim për shtyrjen e konsultimeve në lëndën: Marketing

17 Shtator, 2020

Konsultimet në lëndën e Marketingut do të mbahen në javën e ardhshme. Për datën dhe kohën studentet do të njoftohen paraprakisht.

Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi