Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – QLSHD afati i Prillit 2018/2019

2 Maj, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi QLSHD  se paraqitja e provimeve për afatin e Prillit  2018/2019 fillon nga data 02.05.2019 deri më datën 08.05.2019.

Afati i provimeve do të  organizohet në këtë mënyrë: 10-11 Maj 2019 dhe 17-18 Maj 2019. Në këtë afat më së shumti mund të paraqiten 2 provime.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 08.05.2019 ora 15:30.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Suksese!

Shkarko