Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E-Qeverisja

2 Korrik, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E-Qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2018/2019 fillon nga data 02.07.2019 deri më datën 08.07.2019 deri ne ora 15:30.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 09.07.2019 deri më datën 23.07.2019

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Studentët të cilët nuk e kanë të regjistruar semestrin Veror në vitin akademik 2018/2019, nuk mund të paraqesin provime në këtë afat.

 

 

Suksese në Provime!