Njoftim për ndarjen e bursave

9 Dhjetor, 2016

Të gjithë studentet e Fakultetit Ekonomik dhe Juridik të cilët kanë noten mesatare 9.5 e më lartë, dhe ata të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Kompjuterike të cilët kanë notën mesatare 9.00 e më lartë, duhe t`i sjellin kopjen e letërnjoftimit dhe konfirmimin e numrit të xhirollogarisë së tyre më së largu deri të hënen më datë 12.12.2016 më së voni në orën 12.00, në menyrë që të procedohet me ndarjen e bursës universitare.

Lista e studentëve në bazë të notës mesatare, të cilët e kanë likuiduar vitin në Afatin e Shtatorit 2016