Njoftim për lëndën Menaxhim i Riskut dhe Sigurimet

10 Maj, 2018

Për shkak të ndryshimit të agjendës së promovimit të Fakultetit Ekonomik në rajon dhe më gjerë, ligjëratat e parapara për grupet BFK dhe Menaxhment dhe Informatikë do të fillojnë nga ora 14:30 në sallën B01.

Gjithashtu, ftohen të gjithë studentët që janë të interesuar të marrin një projekt për prezantim në këtë lëndë, të paraqiten nesër në ligjërata.