Njoftim Për korrigjim të konkursit me Ref. Nr, 01/1039  datë 14/06/2019, për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësinë akademike të Fakultetit Ekonomik

26 Qershor, 2019

Njoftim për korrigjim të konkursit me Ref. Nr, 01/1039  datë 14/06/2019, për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësinë akademike të Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020.

Korrigjimi i konkursit për zgjedhjen dhe rizgjedhjen e stafit akademik 2019 per Fakultetin Ekonomnik

Shkarko