NJOFTIM PËR KONFERENCË & THIRRJE PËR PUNIME

30 Gusht, 2016

Universiteti i Tetovës dhe Universiteti “Kadri Zeka” organizojnë Konferencën  ndërkombëtare shkencoreme temë: “ARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTUROR”, e cila do të mbahet më 28 – 29 tetor 2016.

Konferenca punimet do t`i zhvillojë nga fusha e Filozofisë, Historisë, Psikologjisë, Pedagogjisë,

Sociologjisë, Edukimi special dhe rehabilitimi dhe Filologjia orientale.

Për më shumë informata shikojeni ftesën