Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master te pranuar në vitin akademik 2019/2020

5 Nëntor, 2019

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2019/2020 ne nivelin Master se fotografimi për ID-kartelë do të behet si vijon:

  • Më 06-11-2019 dhe 07-11-2019 nga ora 09:00 deri 12:00 & 13:00 deri 15:00 për studentët nga drejtimi: Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike.
  • M 07-11-2019 nga ora 09:00 deri 12:00 & 13:00 deri 15:00 për studentët nga drejtimi: E-Qeverisja.

Studentët të cilët nuk i respektojnë afatet për fotografim konsiderohen që kanë hequr dorë nga studimet.

Studentët duhet të paguajnë semestrin e parë të cilën mund ta shkarkoni këtu. Pagesa, e paguar, duhet te dorezohet ne Sherbimin e Studenteve.

Studentët per fotografim me vete duhet të kenë letërnjoftimin. Fotografimi bëhet në Zyren e IT-së.