Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2023/2024

25 Shtator, 2023

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2023/2024 se regjistrimi dhe fotografimi për ID-kartelë do të bëhet sipas orarit në vijim:

  1. Fakulteti i Edukimit më 26.09.2023
  2. Fakulteti Juridik më 27.09.2023 
  3. Fakulteti Ekonomik – më 28.09.2023
  4. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike më 29.09.2023 

Fotografimi bëhet nga ora 09:30-11:30 & 13:00-15:00 sipas orarit të lartshënuar.

Në qoftë se kandidati i pranuar, në afatin e caktuar, nuk i përfill të gjitha procedurat e parapara në konkurs, konsiderohet se ai/ajo ka hequr dorë nga e drejta e regjistrimit për vitin akademik 2023/2024.

Gjatë kësaj periudhe duhet të paraqiten për fotografim edhe studentët të cilët janë pranuar në afatin e parë por të cilët, për ndonjë arsye nuk janë paraqitur në afatin e caktuar.

Studentët me vete duhet të kenë letërnjoftimin

Fotografimi bëhet në Zyrën e TI-së BS/13.