Njoftim për aplikim për punë/(Senior) Java Developer

18 Tetor, 2019

DEKRA Arbeit Group, me më shumë se 140 lokacione në të gjithë Evropën, është një nga organizatat më të suksesshme dhe inovative të ombrellës në fushën e shërbimeve të personelit.

Dekra është një kompani shumë profesionale dhe ambicioze e drejtuar nga njerëz të talentuar dhe të përkushtuar që jemi të përkushtuar në ofrimin e të gjitha shërbimeve tona.

Për nevojat e klientit kjo kompani po kërkonë një person të motivuar dhe të përgjegjshëm për të punuar në pozicionin: (Senior) Java Developer.

(Senior) Java Developer

Vendi i punës: Gjilan, Kosovë

Klienti i CEYOND CEE është një ekip zhvillimi me përvojë të gjithanshme në marketing dixhital, konsulencë dhe shërbime të IT përmes të gjitha sfidave dixhitale dhe zgjidhjeve të bëra me porosi në fushat e zhvillimit të biznesit dhe CRM është në kërkim të një Java (Zhvillimi) të Zhvilluesve Java për t’u bashkuar me ekipin e tyre.

 • Kushtet:

– +3 vjet përvojë si një Zhvillues Java,

– Të ketë njohuri në këto terma: JDBC / Connection Pooling, CI me Jenkins

– E di ose ka punuar me Atlassian, JIRA, SDK

– Dëshironi të mësoni dhe zhvilloni profesionalisht

 • Puna jote:

Do të filloni duke zhvilluar Plugins për Jira dhe Confluence dhe më pas të zgjeroheni në projekte të ndryshme duke përdorur Java Language

 • Cfarë ne ofrojme:

– Një kompani me rritje të shpejtë, dinamike me një shtrirje ndërkombëtare

– ThinkPad përfshirë

– Orari fleksibël i punës

– Një mjedis i shkathët dhe kolegë miqësorë

– Sigurim shëndetsor

– Udhëtimi dhe trainimi i organizuar në Selinë e Austrisë

– Home Office nuk është një koncept i panjohur

Nëse mendoni se ju përshtatet me profilin, dërgoni aplikacionin tuaj në anglisht, duke përfshirë CV-në dhe Portofolin tuaj, në adresën e  postës elektronike: [email protected]

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 31 tetor 2019.

——————————————————————————————————————————–

The DEKRA Arbeit Group, with its more than 140 locations throughout Europe, is one of the most successful and innovative umbrella organizations in the area of personnel services. We are a highly professional and ambitious company driven by talented and dedicated people who are committed in delivering all our services. For the needs of our client we are looking for a motivated and responsible person to work in the position: (Senior) Java Developer.

(Senior) Java Developer

Vendi I punës: Gjilan, Kosovo

Our client CEYOND CEE is a development team with versatile experience in digital marketing, consulting and IT services through all digital challenges and tailor-made solutions in the areas of business development and CRM is looking for a (Senior) Java Developer to join their team.

 • Requirements:
  – +3 years of experience as a Java Developer,
  – Is familiar with these terms: JDBC / Connection Pooling, CI with Jenkins
  – Knows or worked with Atlassian, JIRA, SDK
  – Willing to learn and develop professionally
 • Your Job:
  You will start by developing Plugins for Jira and Confluence and then expanding into different projects using Java Language
 • What we offer:
  – A fast-growing, dynamic company with an international scope
  – ThinkPad included
  – Flexible working hours
  – An agile environment and friendly colleagues
  – Health Insurance
  – Organized traveling and Training to Austria Headquarter
  – Home Office is not an unknown concept

If you think you fit the profile, we look forward to receiving your application in English, including your CV and Portfolio, at the following e-mail address: [email protected]

The deadline for the submission of applications is October 31, 2019.