NJOFTIM – Paraqitja e provimeve – afati i Nëntorit 2015

28 Tetor, 2015

Njoftohen studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan se Senati i UKZ-së në mbledhjen e mbajtur më 27.10.2015, ka marrë vendim për lejimin e afatit të nëntorit, respektivisht paraqitjen e dy provimeve.
Prej datës: 28.10.2015 deri më 02.11.2015, do të jetë i hapur SEMS-i në mënyrë që studentët të mund të paraqesin provimet për afatin e nëntorit.
Provimet për studentët e Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave Kompjuterike do të mbahen më 07.11 dhe 08.11.2015.
Provimet për studentët e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Juridik do të mbahen më 14.11 dhe 15.11.2015.

SUKSESE!