Njoftim nga Prof. Shkumbin Misini

13 Mars, 2019
Ju informojm se leksionet (ligjëratat) e lëndës: E drejta e konkurrencës nga Prof. Dr. Shkumbin Misini, do të mbahen për cdo të PREMTE.
Grupi i I prej orës: 15:00-16:30, grupi i II: 16:30-18:00. Salla A 02 ose A 21