Njoftim nga Prof. Flamur Hyseni

27 Janar, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se, provimi për lëndën: Sistemi Gjyqësor dhe Profesionet e Lira në Republikën e Kosovës, i planifikuar të mbahet të shtunen, me 29/01/2022, do te jetë prej orës 12:00