Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

21 Nëntor, 2017
Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan, te cilet i  ndegjojne leksionet-ligjeratat ne lenden:Fillet e se drejtes/Hyrje ne te drejten, se kollokviumi i pare per lenden perkatese do te mbahet me daten 24 Nentor 2017.Studentet te i permbahen  orarit si ne vijim:
Grupi A-  ora 14-15, vijojne mbajtjen e kollokfiumit,  emrat e te cileve fillojne me shkronjat: A,B,C,ç D,Dh.
Grupi B- ora 15-16,vijojne mbajtjen e kollokfiumit,emrat e te cileve fillojne me shkronjat:E,F,G,Gj,K.L.LL,M,N,O dhe
 Grupi C- ora 16-17,vijojne mbajtjen e kollokfiumit, emrat e te cileve fillojne me shkronjat: P Q,R,RR,S,SH,T,TH,U,V,X,XH,Y,Z dhe  ZH.
Me respekt:Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA