Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

9 Janar, 2018
Njoftohen studentet e vitit te I-pare te Fakultetit Juridik te UKZ-Gjilan,te cilet Ju kan nenshtruar  kollokviumit te dyte,te dy grupet,ne lenden:Fillet e se drejtes/Hyrje ne te drejten,se konsultimet lidhur me rezultatet e kollokviumeve dhe prezantimeve perkatese,do te mbahen diten e marte , date,16 Janar 2018,ora 11.
Pedagogu i lendes:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA