Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

15 Dhjetor, 2022
Njoftohen studentet e studimeve  pasdiplomike-master:E Qeverisja se nesër me datë 16.12.2022,ora 17.30,do të bëhët zëvendësimi i orëve  të leksioneve  për muajin Tetor 2022,lënda:Shteti dhe qeverisja!Për zëvendësimin e orëve tjera te muajit Tetor 2022,mirremi vesh nesër në leksione,se ne cilat data do ti kompenzojme orët   përkatëse!
Me shumë respekt,Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA