Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

5 Maj, 2022

Lajmërohen studentët e vitit të dytë dhe të katërt të Fakultetit Juridik të UKZ-Gjilan,të cilët i dëgjojnë ligjeratat në lëndën:Gjyqësia kushtetuese dhe e drejtë kushtetuese pozitive,se ligjeratat për muajin Maj 2022, do të mbahën sipas orarit çdo të hënë.Ndersa per arsye të festës që bie me 9 Maj 2022,e hënë, të njejta ligjerata do të zëvendësohën ditën e martë,me 10 Maj 2022,duke filluar nga ora 10:00:Gjyqësia kushtetuese, ndersa në orën 12:E drejta kushtetuese pozitive!