Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha

4 Janar, 2022

Lajmrohën studentët e vitit të parë të cilet e kan kaluar kollokviumin e parë në lendën: T dhe P Parlamentare te Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA-F.Juridik UKZ-Gjilan,se kollokviumi i dytë, nga kjo lëndë,do të mbahët me datë 6 Janar 2022,duke filluar nga ora 10.

Vrejtje:
Studentët obligohën që ti përmbahën masave mbrojtëse antikovid!
Pedagogët e lëndës:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA