Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka

20 Nëntor, 2023
Konsultimet për Provimet e afatit të Nëntorit në lëndët: 1. E drejta ndërkombëtare Private, 2. E drejta e Unionit Evropian dhe 3. E drejta ndërkombëtare Publike, mbahën me datën 22.11.2023 ora 10:00.