Njoftim nga lendet:Konsumi dhe e Drejta e Konsumatoreve, Analiza Ekonomike e se Drejtes,  Konkurenca dhe e Drejta e Konkurrences – Prof Shkumbin Misini

3 Maj, 2019

Provimi nga lendet: Konsumi dhe e Drejta e Konsumatoreve, Analiza Ekonomike e se Drejtes,  Konkurenca dhe e Drejta e Konkurrences, do te mbahen me daten: 10.05.2019, ora 2:30, Salla B12. Prof.Dr. Shkumbin Misini.