Njoftim nga lënda: Menaxhimi Publik dhe Administrimi

18 Shtator, 2018

Njoftohen studentët se provimi në  lëndën:  Menaxhimi Publik dhe Administrimi,  shtyhet për datën 24,09,2018 në ora 17:00