Njoftim nga lënda: Konsumi dhe e drejta e konsumatorit

13 Shtator, 2018

Njoftohen studentwt e vitit I-rë të Fakultetit Juridik,se provimi nga lenda: Konsumi dhe e drejta e konsumatorit që është dashur të mbahet me datë 14.09.2018,nuk do të mbahet në të njëjtën datë, por  i njëjti do të mbahet me datë 26.09.2018 në ora 11:00 në Sallën A02

Bartësi i lëndës:Prof.Ass.Dr.Berat Aqifi