Njoftim nga lënda: E drejtë biznesore

17 Tetor, 2018
Njoftohen studentet e te tre departamenteve te Fakultetit Ekonomik-UKZ-Gjilan,se me datën 16 perkatesisht 17.10.2018,do te behet shperndarja-marrja e punimeve seminarike-prezantimeve ne lenden:E drejtë biznesore.
Prof.Dr.Fejzulla Berisha