Njoftim nga Këshilli i Fakultetit Ekonomik

2 Dhjetor, 2020

Njoftim për regjistrim të semestrit

 

Njoftohen të gjithë studentët të cilëve, nga Këshilli i Fakultetit Ekonomik iu është aprovuar kërkesa për vazhdim të studimeve, se afati i fundit për regjistrimin e semestrit është me datë 04.12.2020.

 

Dt.02.12.2020                                                                                                                                                                                                                                           Dekani

Prof.Ass.Dr. Xhevat Sopi