Njoftim – Kollokviumi i I-re ne lenden FINANCA te prof. Lutfi Zharku mbahet me 24 nentor 2017 (e premte)

20 Nëntor, 2017

Kollokviumi i I-re ne lenden FINANCA te prof. Lutfi Zharku mbahet me 24 nentor 2017 (e premte). Per kohen dhe salle do te njoftoheni brenda javes.