Mundësi për punë praktike në BKT

1 Qershor, 2022

Në bazë të marrëveshjeve që ka Universiteti Publik  “Kadri Zeka” me institucionet publike dhe private rreth praktikave, Banka Kombëtare Tregtare -BKT, ka hapur konkurs rreth praktikave në tërë regjionin e Kosovës, andaj ju bëjmë thirrje të gjithë studentëve, të të gjitha programeve studimore të UKZ-zë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi.

Të   gjitha CV -të rreth konkursit  mund të dërgoni dhe të adresoheni tek Kordinatori për biznese dhe praktika Dr.Sc.Lulzim Rashiti, [email protected]

Për më shumë informata, kliko në linkun: https:https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/?fbclid=IwAR14SQqV4iwdP5KdDej6oNrnYKmnyZPR1upebUC-gDIoC7oZVUNMarYfiEc