MAShTI ndanë 3 milionë euro për mbështetje financiare për studentë

27 Tetor, 2023

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka hapur thirrjen për 5 skema të bursave të ndryshme për studentët e Universiteteve Publike të Republikës së Kosovës.

Për rimbursimin e studentëve për vitin akademik 2023/2024 janë buxhetuar 3 milionë euro, të cilat do të ndahen sipas këtyre kategorive:

1.-1 mijë bursa për 1 mijë vajza dhe gra që janë regjistruar për herë të parë në programet e studimit STEM dhe studentet të cilat kanë përfunduar vitin e parë dhe të dytë të studimeve.
Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/435

2.-100 bursa nga 1 mijë euro për studentët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të nivelit Bachelor. Linku për aplikim: : https://ekosova.rks-gov.net/434

3.-Nga 1 mijë euro për studentët e nivelit Bachelor dhe Master me notë mesatare 9.
Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/318

4.-Nga 1 mijë euro për studentët me aftësi të kufizuar në nivelin Bachelor dhe Master
Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/318

5.- 20 bursa nga 7 mijë euro për studentët që studiojnë në top universitetet më të mira botërore në nivelin master.

Linku për aplikim: https://ekosova.rks-gov.net/408