Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati i parë pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2022/2023

3 Tetor, 2022

Njoftohen aplikantët për pranimin si student të rinj në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin e parë të studimeve master, për vitin akademik 2022/2023 se provimi pranues do të mbahet më datë 04.10.2022, sipas orarit si në vijim:

Fakulteti i Edukimit – master më datë 04.10.2022 në ora 9:00

Fakulteti i Juridik – master më datë 04.10.2022 në ora 12:00

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – master më datë 04.10.2022 në ora 12.00

 

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të jenë të pajisur me maskë mbrojtëse dhe me vete të posedojnë konfirmimin e aplikimit dhe letërnjoftimin, pa të cilat nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.

Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Raporti i sallave ne FED - Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Shkarko

Raporti i sallave ne FED - Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor

Shkarko

Raporti i sallave ne FJ- Juridiko - Penal

Shkarko

Raporti i sallave ne FSHK - Sistemet e Kontrollit dhe inteligjenca Artificiale

Shkarko

Raporti i sallave ne FSHK - E - Qeverisja

Shkarko