Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve baçelor, për vitin akademik 2023/2024

18 Shtator, 2023

Njoftohen aplikantët për pranimin si student të rinj në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në vitin e parë të studimeve baçelor, për vitin akademik 2023/2024 se provimi pranues në afatin plotësues do të mbahet më datë 19.09.2023, sipas orarit si në vijim:

Fakulteti i Edukimit – baçelor më datë 19.09.2023 në ora 9:00
Fakulteti i Juridik – baçelor më datë 19.09.2023 në ora 9:00
Fakulteti Ekonomik – baçelor më datë 19.09.2023 në ora 11:00
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike – baçelor më datë 19.09.2023 në ora 11:00

 

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të posedojnë konfirmimin e aplikimit dhe letërnjoftimin, pa të cilat nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.
Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!
Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në Fakultetin përkatës në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.

Lista e kandidatëve - Arsimi Parashkollor

Shkarko

Lista e kandidatëve - Arsimi Fillor

Shkarko

Lista e kandidatëve - Juridik i Përgjithshëm

Shkarko

Lista e kandidatëve - Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar

Shkarko

Lista e kandidatëve - Shkenca Kompjuterike

Shkarko