Lajmërim nga Prof. Ass. Dr. Ragmi MUSTAFA

29 Qershor, 2018

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik programet MKT, MNXHI, MNXH se provimi me goj nga lënda Informatika e biznesit mbahet datë 02.07.2018 ditë e hënë duke filluar nga ora 13:00.
Provimi mbahet në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike.
Në provim me gojë vijnë studentët që kanë kaluar të dy kollokfiumet dhe ata që kanë kaluar provimin me shkrim.