Konkursi për punime shkencore – Fondacioni Shqiptaro – Amerikan për Zhvillim (AADF)

18 Nëntor, 2022

CleanScore shpall zyrtarisht Edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore!

Studentët shqiptarë dhe ata të rajonit mund të aplikojnë deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere:

  • Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik;
  • Të jetë në gjuhën angleze;
  • Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga Komisioni i Vlerësimit nëpërmjet platformës akademia.al;
  • Të jetë punim argumentues;
  • Të përmbajë 2.000 – 2.500 fjalë;
  • Të paktën 50% e referencave në punim duhet të jenë nga “JSTOR”.

Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen e tyre të internetit https://cleanscore.al/konkursi .

Suksese!

Konkursi_EN_Al