Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2014/2015

15 Shtator, 2014

Universiteti i Gjilanit, në vitin e parë të studimeve, në afatin e dytë të konkursit për vitin akademik 2014-2015, do të regjistrojë 1032 studentë, prej të cilëve 686 studentë të rregulltë dhe 346 studentë me korrespondencë.

Për më shumë informata, klikoni [link slug=”konkurse”]këtu[/link]