Konkurs për zgjedhjen-rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njesitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2021-2022

22 Tetor, 2021

Per zgjedhjen-rizgjedhjen e personelit te rregullt akademik ne njesite akademike te Universitetit Kadri Zeka Gjilan, per vitin akademik 2021-2022

Shkarko

F1-Formulari per aplikim

Shkarko