Konkurs për Sekretar të Përgjithshëm të Universitetit

16 Maj, 2024

Bazuar në dispozitat e Ligjit Nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik, pjesa e V -të, nenit 8 të Ligjit Nr.03/L-212 i Punës, Udhëzimi administrativ MFPT-Nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe nenet 13, 38, 40 dhe 41 të Statutit të UKZ-së,  Universiteti Publik “‘Kadri Zeka” Gjilan, shpall konkurs për pozitën e vendit të punës: Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit.

Konkursi për aplikim është i hapur 30 ditë, nga data 16.05.2024 deri më 14.06.2024.

Shih: Konkurs per Serkretar te Pergjithshem

Shih: Aplikacion-për-punësim